Bouw- en sloopafval

Een mix van niet gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij bouw, verbouw, renovatie en sloopwerkzaamheden, zoals Stenen (puin), Hout, Plastic, Zand, Gips, Kunststof, Tapijt etc.

Grof afval

Grof afval is een mengsel van materialen die vrijkomen bij het opruimen / afdanken van oude spullen, meestal van in en om het huis. Meest voorkomende stoffen :
  • Matrassen
  • Meubilair
  • Tuinmeubelen
  • Tapijt(resten)
  • Oude apparatuur  (uitgezonderd ICT/Telecom/Bruingoed/Koelunits)
  • Inboedel algemeen

Schoon hout

Een mix van massief geverfd hout, spaanplaat, multiplex en triplex, vrij van vervuilingen zoals rubbers en kuststof randen. Geimpregneerd hout en gewolmaniseerd hout vallen onder een andere categorie en zijn niet toegestaan als schoon hout.

Schoon puin

Een mix van alle steensoorten m.u.v. gipsblokken en kalkzandsteen. Maximaal 5% zand.

Groenafval

Een mix van alle soorten groenafval, zoals takken en nollen, boomstronken, planten en bloemen en bladeren. Aanhangende aarde zoveel als mogelijk verwijderen.